Målet med vår sponsring

 • Vi ska engagera oss i idrott, kultur och samhälle.
 • Att nå föreningar och organisationer som engagerar och når många människor i Lekebergs kommun med omnejd. 
 • Vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet. 
 • Vi prioriterar samarbeten med organisationer och föreningar som är kunder i banken. 
 • Sponsringen ska ge en tydlig exponering av bankens varumärke.

Vi undviker följande

 • Att sponsra enskilda personer. 
 • Att sponsra enskilda lag inom en förening. 
 • Att sponsra verksamheter som inte ligger i linje med bankens värderingar och etik.
 • Att sponsra verksamheter som är skadliga för miljön.
 • Skolresor eller liknande resor.

Mervärden för Lekebergs Sparbank

Vi vill att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden genom:

 • Att vi är er kontoförande bank. 
 • Att vårt varumärke finns med i er marknadsföring. 
 • Att vi har möjlighet att erbjuda kundträffar och möten med t.ex. medlemmar, ledare, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer. 
 • Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats.

Miljömedvetenhet

Lekebergs Sparbank bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och bygdens framtid. Detta innebär att vi vill att de föreningar som ansöker om sponsring kan visa en miljömedvetenhet i sina verksamheter, t.ex. avfallssortering, energibesparingar, användning av miljöprodukter.