Skip to content

Hållbarhet och hållbar utveckling - så bidrar vi

On a bench outside at winter.

Vi vill vara med och utveckla vår bygd till en livskraftig region - där människor väljer att leva och verka. Den lokala förankringen är grunden till vår verksamhet, därför är det viktigt för oss att främja lokal tillväxt samt bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för våra kunder.

I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på dessa områden

Ekonomisk hållbarhet

Genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi - det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut. Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll och tillhandahåller god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljö. Självklart arbetar vi också löpande med att begränsa vår miljö- och klimatpåverkan.

Social hållbarhet

Genom att engagera oss i samhället - bland annat stöttar vi det  lokala näringslivet, sponsrar kultur- och idrottsaktiviteter samt olika utbildningsinsatser.

Sparbankens hållbarhetsarbete

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Beaktande av hållbarhetsrisker i bankens ersättningssystem

I Bankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att Banken endast tillåter ersättning, fast som rörlig, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. Det innebär att Bankens ersättningssystem inte tar hänsyn till specifika produktersavkastning eller prestation, samt att rörlig ersättning är satt till ett begränsat belopp som inte bedöms påverka medarbetarnas risktagande. De principer som styr Bankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betrtas som sunda och välavvägda. Mer att läsa om Bankens ersättningssystem finns under:

Så kan du spara 

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Våra samarbetspartners