Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Arbetsmarknadskunskap - för större möjligheter i arbetslivet

Barn och unga är vår framtid. Därför är Lekebergs Sparbank med och finasierar Handelskammaren Mälardalens projekt Arbetsmarknadskunskap. Det är en utbildning som visar på vilka utbildningar som leder till jobb.

Behovet av att få mer information om arbetsmarknaden inför sitt framtida yrkesval är stort hos våra högstadie- och gymnasieelever i länet. Många känner bara till ett par dussin olika yrken och vet inte hur/eller om de ska studera vidare eller vad som är viktigt för att skaffa ett jobb efter gymnasiet.

Arbetsmarknadskunskap vill i korta drag:

Höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.

Skapa en tidigare och tydligare matchning, där

  1. ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb
  2. länets arbetsgivare får lättare att rekrytera rätt kompetens
  3. bidra till ökad kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare
  4. fler ungdomar får förstärkt studielust och motivation tidigt
  5. minska andelen arbetslösa ungdomar

Arbetsmarknadskunskap - idén är i grunden enkel - prata med ungdomar om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga